Biotek Nord

Baggrund

Udlån af forsøgskasser fra Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, startede i efteråret 2009. Baggrunden for udlånsordningen var etableringen af et netværk støttet af region Nordjylland. Netværket har vi døbt Biotek Nord. Der er tale om at udvikle et fagligt netværk omkring unge med interesse for bioteknologi. Netværket består af Hasseris Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Aalborg Katedralskole og Aalborghus Gymnasium, et sjællandsk gymnasium i bioteknologiens produktionscentrum - Kalundborg Gymnasium, Aalborg Universitet, UCN og repræsentanter fra den bioteknologiske industri.

I Nordjylland vil vi gerne være med til at øge tilgangen til uddannelser i relation til det bioteknologiske og sundhedsvidenskabelige område for på den måde at skabe grundlag for etablering af flere nordjyske erhvervsmæssige aktiviteter baseret på disse teknologier.

Undervisningsministeriet har etableret faget Bioteknologi A på gymnasierne som en forsøgsordning. Det er på denne baggrund at gymnasierne i region Nordjylland er gået med i projektet for at skabe et bredere og inspirerende fagligt miljø omkring eleverne og klasserne i de gymnasiale fag, som indeholder bioteknologi. Eleverne skal møde personer og faglige miljøer, hvor de kan se deres egne karrieremuligheder, og hvor de føler, at de bliver taget alvorligt i en forsknings- og erhvervsmæssig kontekst.

De aktiviteter, som Biotek Nord laver, er rettet imod alle relevante ungdomsuddannelser i regionen, og ved projektets udløb i august 2012 er det hensigten, at der skal være et åbent og større netværk i drift, som udvikler og udbyder relevante tilbud til ungdomsuddannelserne.

Mål

Målet er at vække unges interesse for naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser med særligt fokus på det bioteknologiske felt. Projektet vil gerne skabe nysgerrige, fagligt aktive og innovative unge, og derfor er dets aktiviteter rettet imod 4 indsatsområder

  • at skabe kontakter mellem forskere, elever og virksomheder
  • koordinere studiebesøg og klasseudvekslinger
  • udvikling af forsøgsklasser
  • forsøg med undervisningsformer.

Indsatsområde 3 er det som netværket hovedsagligt samarbejder med Institut for Kemi og Biovidenskab om. Formålet er, at de nordjyske gymnasier bliver i stand til at lave inspirerende undervisning i faget, selv om der ofte kræves meget materiale og udstyr, som kan være meget dyrt. Universitetet leverer mandskab og faciliteter til, at der kan udvikles forsøgskasser som gymnasierne kan låne. Dette sker sammen med gymnasielærere fra regionen, som sikrer at forsøg og undervisningsmaterialer tilpasses gymnasierne pædagogisk og didaktisk. Indenfor indsatsområdet bliver der i projektperioden udviklet 5-6 af sådanne kasser, og samtidig skal der udvikles relevante besøgspakker på bl.a. universitetet.

Kontakt


Projektleder 
Jørn Clausen
Mail: cl@aalborghus.dk
Tlf.: 9631 6600 

Kassetyper